Kiểm tra IMEI Lock / Quốc Tế / Nhà Mạng / iCloud / Blacklist


GIÁ: 10,000

THỜI GIAN : 5 - 15 Phút

Tại sao bạn cần dịch vụ này ? 

Đây là dịch vụ kiểm tra thông tin siêu tốc, dịch vụ có thể kiểm tra chính xác máy của bạn là Lock hay Quốc Tế hoặc máy Lock nhà mạng nào. 

Tại sao bạn cần những thông tin này ?

  • 99% các Website check imei miễn phí đều cho ra kết quả không chuẩn hoặc thiếu thông tin
  • Đây là thông tin cần thiết nhất để biết được tình trạng IMEI của máy
  • Dịch vụ Unlock phải cần thông tin này để có thể chọn dịch vụ phù hợp

Thông tin

Dịch vụ sẽ kiểm tra các thông tin sau : 

  • Kiểm tra IMEI Lock hay Quốc Tế
  • Kiểm tra IMEI có dính iCloud hay không
  • Kiểm tra IMEI có iCloud Ẩn hay không
  • Kiểm tra iCloud có bị báo mất hay không (Dùng để mở khoá iCloud)
  • Kiểm tra Model của IMEI
  • Kiểm tra ra Seria Number từ IMEI
  • Kiểm tra IMEI có báo mất nhà mạng không : Chỉ kiểm tra Báo mất hoặc không. Dòng này có thể có hoặc không

Thông tin tham khảo : 

Máy Quốc Tế : Simlock : Unlocked

Model: iPhone 7 128GB Black MM A1779
IMEI Number: 359184070491187
Serial Number: FK2SDJ75HG82
Locked Carrier: Unlocked
Simlock: Unlocked

Máy Lock nhà mạng AT&T

Imei: 355433076545353
Sn: F17S219GH2XQ
Model: iPhone SE Gold 16GB
Carrier: US AT&T Activation Policy
Simlock: Locked
Find My iPhone: ON

Kết quả khác

Model: iPhone 7 Plus 128GB Jet Black

IMEI Number: 355374087930335

Serial Number: F2MT2D6GHFY1

Find My iPhone: ON

iCloud Status: CLEAN

Locked Carrier: US Cricket Communications Locked Activation Policy

Country: US - United States

Simlock: Locked 

;