Thanh toán

Thanh toán chuyển khoản

  • Vietcombank Biên Hoà – Đồng Nai
  • Tên tài khoản : NGUYỄN VŨ HOÀI PHƯƠNG
  • Số tài khoản : 0481000676341

Nội dung thanh toán như trên.

Nếu chuyển khoản khác ngân hàng hoặc chuyển khoản qua thẻ, quý khách vui lòng chụp lại ảnh giao dịch hoặc phiếu giao dịch để đối chiếu nếu cần.

;